Kontakt

crominute@gmail.com
Tel./fax +385 34 273 605
Mobile  + 385 98 520 560

Željko Balog
Organizator programa  /  korespondencija

Zvonimir Karakatić
Voditelj tehničke službe

Antonija Tušek
Osoba za odnose sa javnošću i festivalski koordinator programa