1993.

1st CROATIAN MINUTE MOVIE CUP
1. HRVATSKA REVIJA JEDNOMINUTNIH FILMOVA / 31.05.1993.

Žiri / Jury

Željko Balog, Hrvatska / Croatia
Mile Beslić, Hrvatska / Croatia
Slavko Didović, Hrvatska / Croatia
Želimir Hajdarović, Hrvatska / Croatia
Željko Hiršman, Hrvatska / Croatia

1. nagrada / 1st Prize
DELIRIUM
Vjeran Blašković, Robert Rosić
KK GIMNAZIJA, Požega, Croatia

2. nagrada / 2nd Prize
WHAT A WONDERFUL WORLD
Karolina Pavić, Barbara Antić
KK GIMNAZIJA, Požega, Croatia

3. nagrada / 3rd PrizeTreća
UTRKA
D. Mirković, POŽEGA – PRESS, Požega, Croatia

Tema – Požega / Topic – Požega

TO VEĆ I PTICE ZNAJU
Igor Ivanović – Požega, Croatia

Nagrada publike / Audience Award

TRAŽI, TRAŽI, PA ĆEŠ NAĆI
Marija Gerbec, Vlatka Švajda, Danijela Baltić
KK GIMNAZIJA, Požega, Croatia

SLUŽBENI PROGRAM
OFFICIAL PROGRAMME


1. FILM
autor: M. Rališ, KK Gimnazija, Požega
2. POTHODNIK
autori: G. Ivanović – B. Milaković, Požega
3. POŽEGA NOĆU
autori: V. Blašković – R. Rosić, KK Gimnazija, Požega
4. IVANOV OSMIJEH
autor: D. Šunjo, Požega
5. POŽEŠKI GRAFITI
autori: R. Rosić – V. Blašković, KK Gimnazija, Požega
6. PLETERNICA – SLIKE IZ PROŠLOSTI
autor: K. Drežnjak, FVK “Zlatna dolina”, Pleternica

7. DELIRIUM
autori: V. Blašković – R. Rosić, KK Gimnazija, Požega
8. DJETINJSTVO
autor: D. Šunjo, Požega
9. TRAŽI, TRAŽI, PA ĆEŠ NAĆI
autori: M. Gerbec, V. Švajda, D. Balić, KK Gimnazija, Požega
10. SLAP
autor: M. Lucić, FVK “Zlatna dolina”, Pleternica
11. WHAT A WONDERFUL WORLD
autori: K. Pavić – B. Antić, KK Gimnazija, Požega
12. FIGA
autor: M. Šarić, FVK “Zlatna dolina”, Pleternica

13. VIDEO RAZGLEDNICA
autor: V. Blašković, KK Gimnazija, Požega
14. UTRKA
autor: D. Mirković, “Požega – press”, Požega
15. POŽEGA (GRAD ČINE LJUDI)
autori: K. Pavić – B. Antić, KK Gimnazija, Požega
16. TO VEĆ I PTICE ZNAJU
autor: I. Ivanović, Požega
17. POŽEŠKI VELIKANI
autori: K. Pavić – B. Antić, KK Gimnazija, Požega
18. BeeThOveN
autor: M. Rališ, KK Gimnazija, Požega