25. hrvatski festival jednominutnih filmova 07-10. rujna 2017.

Crominute

Žiri:

Čejen Čeranić, Hrvatska / Croatia
Stanimir Trifonov, Bugarska / Bulgaria
Nedžad Begović, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Tomislav Šakić, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Karakatić, Hrvatska / Croatia