11. Hrvatska revija jednominutnih filmova 23-24. svibnja 2003.

Crominute

Žiri:

Jacqueline Pante, Italija / Italy
Olga Štiplova, Češka / Czech Republic
Olinka Vištica, Hrvatska / Croatia
Katarina-Zrinka Matijević-Veličan, Hrvatska / Croatia