9. Hrvatska revija jednominutnih filmova 25-25. svibnja 2001.

Crominute

Žiri:

György Palos, Mađarska / Hungary
Petre Čapovski, Makedonija / Macedonia
Ivo Škrabalo, Hrvatska / Croatia
Lukas Nola, Hrvatska / Croatia
Dario Marković, Hrvatska / Croatia