23. Hrvatski festival jednominutnih filmova 27-29. svibnja 2015.

Crominute

Žiri:

Helmut Ludwig, Njemačka / Germany
Maja Zećo, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Kristijan Millić, Hrvatska / Croatia
Velimir Grgić, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Karakatić, Hrvatska / Croatia