20. Hrvatski festival jednominutnih filmova 24-26. svibnja 2012.

Crominute

Žiri:

Paul Holmes, Ujedinjeno Kraljevstvo / United Kingdom
Ahmed Imamović, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Krešimir Mikić, Hrvatska / Croatia
Velimir Grgić, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Karakatić, Hrvatska / Croatia