2. Hrvatska revija jednominutnih filmova 20. svibnja 1994.

Crominute

Žiri:

Dario Marković, Hrvatska / Croatia
Sanja Najvirt, Hrvatska / Croatia
Mile Beslić, Hrvatska / Croatia
Želimir Hajdarović, Hrvatska / Croatia
Željko Hiršman, Hrvatska / Croatia