19. Hrvatski festival jednominutnih filmova 26-28. svibnja 2011.

Crominute

Žiri:

Diego Zucchi, Italija / Italy
Alen Drljević, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Martina Validžić, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Rumboldt, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Karakatić, Hrvatska / Croatia