17. Hrvatski festival jednominutnih filmova 29-30. svibnja 2009.

Crominute

Žiri:

Elena Brtanova, Slovačka / Slovakia
Faruk Lončarević, Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Zoran Pezo, Hrvatska / Croatia
Kristijan Milić, Hrvatska / Croatia
Zvonimir Karakatić, Hrvatska / Croatia