10. Hrvatska revija jednominutnih filmova 24-25. svibnja 2002.

Crominute

Žiri:

Reg Lancaster, Ujedinjeno Kraljevstvo / United Kingdom
Bernhard Hausberger, Austrija / Austria
Zoran Tadić, Hrvatska / Croatia
Dario Marković, Hrvatska / Croatia
Mile Beslić, Hrvatska / Croatia