1. Hrvatska revija jednominutnih filmova 31. svibnja 1993.

Crominute

Žiri:

Željko Balog, Hrvatska / Croatia
Mile Beslić, Hrvatska / Croatia
Slavko Didović, Hrvatska / Croatia
Želimir Hajdarović, Hrvatska / Croatia
Željko Hiršman, Hrvatska / Croatia