Crominute festival BACKSTAGE

Registriraj se

Odabirom opcije "Registriraj se" dajem svoju izričitu suglasnost i privolu da HRVATSKI FESTIVAL JEDNOMINUTNIH FILMOVA (u daljnjem tekstu Festival) prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose na mene, uključujući i moje osobne podatke. Privola se izričito odnosi na podatke koje sam dala/dao Festivalu prilikom popunjavanja web obrasca za registraciju.

Ovime dajem izričitu privolu Festivalu da može poduzimati radnje vezane za obradu mojih osobnih podataka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a u svrhu pružanja informacija:

  1. o mojim filmovima prijavljenima na Festival i ostvarenom uspjehu (odabir u službeni program, osvajanje nagrada)
  2. službenom programu festivala
  3. dogovoru i utanačenju mog dolaska na Festival u svojstvu gosta ili u drugoj funkciji.

Odabirom opcije „Registriraj se“ potvrđujem da sam prije davanja suglasnosti obaviještena/obaviješten o sljedećem:

  • suglasnost dajem dobrovoljno
  • informiran/a sam o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni
  • suglasnost mogu opozvati te Festival nakon toga više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana
  • opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva
  • Festival će čuvati podatke o suglasnosti i obradama kako bi dokazao zakonitost obrade.

Ova privola vrijedi do opoziva. Opozvati ju mogu pismenim putem slanjem e-maila na crominute@gmail.com

* Obavezan unos